(1)
Pokrovskaya, O.; Vorobyov, A.; Migrov, A.; Sheverdova, M.; Ulyanitskaya, V.; Vlasensky, A. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ. IJAS 2022, 12, 111-134.