Pokrovskaya, O., Vorobyov, A., Migrov, A., Sheverdova, M., Ulyanitskaya, V., & Vlasensky, A. (2022). АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ. International Journal of Advanced Studies, 12(4), 111-134. https://doi.org/10.12731/2227-930X-2022-12-4-111-134