POKROVSKAYA, O.; VOROBYOV, A.; MIGROV, A.; SHEVERDOVA, M.; ULYANITSKAYA, V.; VLASENSKY, A. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ. International Journal of Advanced Studies, v. 12, n. 4, p. 111-134, 29 dez. 2022.