Pokrovskaya, Oksana, Alexander Vorobyov, Alexander Migrov, Maria Sheverdova, Victoria Ulyanitskaya, и Artem Vlasensky. 2022. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ. International Journal of Advanced Studies 12 (4), 111-34. https://doi.org/10.12731/2227-930X-2022-12-4-111-134.